Zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/23

                                                                                                                   

Detailní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/23 najdete tady.

Přihlášku pro školní rok 2022/23 ve formádu doc stáhnete zde.

Kritéria pro přijetí dětí pro školní rok 2022/23 čtěte tady.

 

Mateřská škola Ústí, okres Vsetín, příspěvková organizace

 

Výsledky přijímacího řízení – zápis dětí k předškolnímu vzdělávání, konaného                         12. 05. 2022

 

Ředitelka MŠ rozhodla v souladu s § 34, §165 odst.2 a §183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje – nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ústí, okres Vsetín, příspěvková organizace.

 

Děti jsou uvedeny pod registračními čísly

 

SEZNAM

 

Přijaté děti

Nepřijaté děti

MŠU5

MŠU9

MŠU1

MŠU7

MŠU10

 

MŠU8

 

MŠU6

 

MŠU2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam vyvěšen od 18. 05.2022 do 30. 05. 2022.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA S RODIČI NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

dne  16.06. 2022 od 15.30h (bez dětí)

                                                                                                                                                  Ivana Korejčíková

                                                                                                                                                       ředitelka MŠ