Naše aktivity

 

 

 Vítáme Vás ve školním roce 2022 - 2023

 

 

Nastal nám nový školní rok a s ním i nově příchozí děti.

počet dětí

21

počet chlapců

 9

počet dívek

12

 

Od 1.12. 2022:

počet dětí 19:

počet chlapců: 9

počet děvčat: 10

 

TRVALÝ POBYT

Ústí

10

Janová

1

Prlov 2
Leskovec 2
Seninka 1
Vsetín 2
Val.Polanka 1
   

 

První dny ve školce

Nový školní rok zahájilo 21 dětí. V letošním roce máme 7 děti s povinným předškolním vzděláváním, 6 dětí 4 - 5 letých, 5 dětí 3 - 4 letých a 3 děti 2-3leté, které si postupně zvykají na nové prostředí, na jiný režim než mají doma, na nové kamarády a paní učitelky.  Je to pro ně velmi náročné období, ale všichni se jim snaží pobyt ve školce zpříjemnit. Občas ukápne i slzička ze stesku po mamince, ale pomocí her, písní, vhodných činností a také pomazlením si postupně zvykají na nové „školkové“ období jejich života.

 

13. 09. 2022

Hurá, školka!!!    Divadlo Maringotka

První divadelní představení v novém školním roce nás pomocí maňásků, herců a samotných dětí seznámilo s pobytem ve školce. Děti se představily, pojmenovaly svou značku na skříňce v šatně a také jednotlivé místnosti ve školce. Maňásci nás provedli režimem dne, učili jsme se zavazovat tkaničky, správně používat při jídle příbory, zazpívali jsme si, zatancovali a zahráli hry.

 

11.10.2022

Ježek Bodlinka        Divadlo Maringotka

Děti si povídaly s pohádkovou babičkou o podzimu, o tom, jak se chystají zvířátka na zimu, o zimním spánku, kteří ptáčci odlétají do teplých krajin a proč. Seznámily se s přírodninami, čím se zvířátka v lese a na poli živí, zazpívaly si písně, rytmizovaly a tancovaly. V závěru pohádky za pomoci babičky, zamkly les.

 

ZAMYKÁM, ZAMYKÁM LES, ABY SEM NIKDO NEVLEZ…….

 

24.10.2022

Začarovaný les         Divadlo Bublina

Kašpárek nás zavedl do lesa za zvířátky, děti si zopakovaly pohádku Červená Karkulka a Perníková chaloupka. Zachránili jsme princeznu, kterou unesl zlý drak a zazpívali si známe písně.

 

08.11.2022

O Koblížkovi        Divadlo Maringotka

Veselá pohádka O Koblížkovi nás seznámila se zvířátky a jejich zvuky, s písní O Koblížkovi a o tom, proč mlsná liška Koblížka nesnědla. Děti si zazpívaly lidové písně – Měla babka čtyři jabka, Pec nám spadla, Cibulenka, ….

 

10. 11. 2022

Beseda hokejisty

Dnes se děti seznámily s trenéry vsetínského hokeje. Vyzkoušely si hokejovou výstroj a učily se správně držet hokejku a trefit se do míčku.

01.  12. 2022

 

Mikulášská nadílka

Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší,

kdo tu řinčí řetězem a kdo s tebou přišel sem.

Rohatý, rohatý s kožichem až na paty,

Rohatý, rohatý, černý, střapatý……

Mikulášská nadílka proběhla ve velmi veselém, milém a družném duchu. Neukápla ani jedna slzička.

 

Těšíme se na Vánoce

Děti zahájily Advent první adventní neděli „ČERTOVSKÝM“ vystoupením a rozsvícením vánočního stromu v obci. Během adventních dnů se děti seznámily s tradicemi a zvyky českých Vánoc. Seznámily se s pranostikami svaté Barbory a Lucie, pomocí vánočních básní a koled se připravovaly na vánoční nadílku.

 

05. 01. 2023

Zimní pohádka    divadlo Maringotka

Je leden a sníh a mráz nikde, to je škoda ☹. Naštěstí přijelo divadlo se zimní pohádkou. Vytvořili jsme si překrásnou zimu, procházeli se v hlubokých závějích, jezdili na bobech, lyžovali, klouzali se a stavěli velikého sněhuláka – zvládli jsme tři koule – velká – střední – malá a pomocí říkanky sestavili sněhuláka. Taky nás navštívil mrazík s malým bratříčkem, zazpívali jsme si zimní písně, určovali jsme, co je studené, co teplé, co nás zahřeje a co zastudí. Konečně leden, jak má být.

 

06. 01. 2023

Tři králové

První lednový týden patří Třem králům. Stříhali jsme královské koruny, naučili se písmena K jako Kašpar, B jako Baltazar, M jako Melichar. Povídali jsme si o králích, jak se vydali s dary na cestu za Ježíškem. Seznámili jsme se s písní My tři králové, básněmi Nový rok a Na tři krále. Dnes jsme si oblékli bílé pláště, nasadili koruny a vydali se koledovat a popřát krásný nový rok 2023 na obecní úřad a do kuchyně.

 

06. 01. 2023

Ježíšek

To bylo radosti, když jsme se z koledování tří králů vrátili do školky a našli pod stromečkem tolik očekávané vánoční dárky.

Děkujeme Ježíšku a slibujeme, že se budeme o hračky dobře starat a uklízet na své místo.

 

09. 02. 2023

Vesmírná pohádka

Děti se pomocí pohádky seznámily s naší Zeměkoulí, Sluncem, Měsícem a hvězdami. Zjistily, zda slunce stojí a země se točí, jak vzniká den a noc, roční období, jak se kosmonauti dostanou na měsíc, co je zemská přitažlivost a ekologie. Vše za pomoci pohybu a písní.

 

22. 02. 2023

Haló, pane karnevale……

Popeleční středu jsme se rozhodli oslavit velkým karnevalem. Sešly se zde princezny, rytíř, motýlková víla, Karkulka, závodní jezdec na motorce, dýně, Spiderman, robot kamion, vodník a ten, kdo pomáhá a chrání – policista. Dopoledne bylo plné tance, zpěvu, her a soutěží.

 

09. 03. 2023

O kohoutkovi a slepičce, Zajíc a ježek

Dvě loutkové pohádky nás seznámily s přátelstvím, pomocí druhým, jak se zachovat, když se ten druhý vychloubá a je lakotný. Děti se osvojily dějovou posloupnost, zazpívaly písničky a tvořily dialogy se zvířátky.

 

 

21. 03. 2023

Mořenu nesem s velkým nosem,

do vody ji dáme, jaro přivítáme!

Dnes jsme zahnali zimu a poslali Mořenu po řece, aby k nám přišlo jaro.

 

 

27. 03. 2023

Není liška, jako liška

Děti se seznamovaly s vlastnostmi pohádkové lišky v jednotlivých pohádkách: Liška a vrána, Liška a čáp, O Koblížkovi, O lišce, koníkovi a lvovi, O Budulínkovi. Jednotlivé vlastnosti se naučily pojmenovat: chytrost, mazanost, bystrost, lstivost, …. Během pohádky děti zpívaly, rytmizovaly a tvořily dialogy s herci.

 

 

13. 04. 2023

Křižovatka semafor

S paní policistkou se děti vydaly na dopravní hřiště, kde se seznámly s Aťkou, která ráda jezdí na koloběžce a kole. Děti naučily Aťku, jak se má správně jezdit na kole, k čemu slouží přilba na hlavě a jak správně přecházet silnici. Vyjmenovaly všechny dopravní prostředky, které znají, seznámily se s některými dopravními značkami a k čemu slouží semafory. Také děti dostaly úkol přiřazovat barvy k dopravním značkám. Na závěr si všichni zazpívali veselou píseň „Jela blecha na magnetu“ a velkým potleskem se rozloučili s pohádkovou policistkou.

 

 

01.  06. 2023

Den dětí

Sluníčko svou písní, vzbudí všechny spáče, kdopak dneska slaví svátek, ten hopsa, hej, skáče ……………………… touto písní jsme zahájili svátek všech dětí. Na záda jsme si dali batůžky se sladkostmi a pitím a vyšli na velké fotbalové hřiště, kde jsme sportovali, soutěžili, tancovali, zpívali a také mlsali. Po návratu do školky nás čekalo ještě jedno překvapení – velký balík. Hádali jsme, co by v něm asi mohlo být a opravdu, někteří uhodli. Byla tam sladká cukrová vata. To bylo radosti. Dnešní svátek jsme si velmi užili.